Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CHUỖI PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ DÃ TẨU

  • Trang chủ
  • > CHUỖI PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ DÃ TẨU

HỆ THỐNG PHẦN THƯỞNG CHUỖI NHIỆM VỤ DÃ TẨU

 

Mỗi nhân vật có thể hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu/ngày

Phiếu hoàn thành dã tẩu sử dụng tối đa 20 phiếu/nhân vật/ngày

Phần thưởng hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ Dã Tẩu

10 nhiệm vụ nhận thưởng: 2.000.000 EXP

20 nhiệm vụ nhận thưởng: 3.000.000 EXP

30 nhiệm vụ nhận thưởng: 4.000.000 EXP

40 nhiệm vụ nhận thưởng: 5.000.000 EXP

Phần thưởng các mốc nhiệm vụ

1.000 nhiệm vụ nhận: 3 thủy tinh ( ngẫu nhiên)
2.000 nhiệm vụ nhận: 3 tinh hồng bảo thạch
3.000 nhiệm vụ nhận: 1 tẩy tủy kinh
4.000 nhiệm vụ nhận: 1 võ lâm mật tịch
5.000 nhiệm vụ nhận: 1 trang bị Nhu Tình + 1 trang bị Hiệp Cốt ( ngẫu nhiên)
6.000 nhiệm vụ nhận: 1 trang bị an bang + 1 trang bị định quốc (ngẫu nhiên)
7.000 nhiệm vụ nhận: 1 chiến mã phi vân
8.000 nhiệm vụ nhận: 1 Dây chuyền An Bang ( thuộc tính ngẫu nhiên)
9.000 nhiệm vụ nhận: 1 thần mã Bôn Tiêu
10.000 nhiệm vụ nhận: 1 trang bị HKMP( ngẫu nhiên theo hệ phái nhận vật)

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm ctc 2005 - võ lâm uy chấn không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster